Uvjeti korištenja

Internet stranice www.libricon.hr mogu se koristiti za vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema dolje navedenim uvjetima i pravilima. Korištenjem internetskih stranica i web trgovine www.libricon.hr prihvaćate sve dolje navedene uvjete i potvrđujete da ste iste pročitali i u potpunosti razumjeli.

Isporučitelj naručene robe je:
Libricon d.o.o., Bleiweisova 18, 10000 Zagreb
Tel: 01 3776 209; Email: libricon@libricon.hr
OIB: 12500690762; MB 2416492

Libricon d.o.o. putem svoje internet stranice omogućuje kupnju cjelokupnog asortimana knjiga koje se nalaze u ponudi. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje ih uspješno kroz Registraciju.
Registracija omogućava pohranu podataka koji će pri narudžbi koristiti za kontakt, dostavu ili za oglasno informiranje o našim proizvodima te akcijama i popustima. Također Registracija kasnije osigurava lakše i jednostavnije provođenje narudžbi.
Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti euru (€), s PDV-om.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Općim uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama. Libricon d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Libricon d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i koje su sastavni dio www.libricon.hr internet stranice u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Libricon d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge www.libricon.hr u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga www.libricon.hr odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje www.libricon.hr od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Libricon d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Napomena:
www.libricon.hr ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su odstupanja slike stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama.

UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji
Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu www.libricon.hr za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Libricon d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem www.libricon.hr uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Libricon d.o.o. na jedan od slijedećih načina:
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik www.libricon.hr,
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem 01 3776 209 telefonske linije ili putem elektroničke pošte zaprimljene na libricon@libricon.hr
a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Libricon d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
d) Registracijom (koja uključuje plaćanje proizvoda i/ili usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Libricon d.o.o. i korisnika kao kupca.
e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.
f) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014, 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.
Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Libricon d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na Libricon d.o.o., Bleiweisova 18, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na libricon@libricon.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Libricon d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid Ugovora, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, neuključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Libricon d.o.o., odnosno www.libricon.hr zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na način tako da korisnik ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Libricon d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena i pregledana u kakvom je stanju vraćena obzirom na ispunjenje uvjeta prava na jednostrani raskid Ugovora.
Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Libricon d.o.o., Bleiweisova 18, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Libricon d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Pošiljke poslane pouzećem neće biti preuzete.
Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 01 3776 209 ili se javi na libricon@libricon.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Libricon d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Libricon d.o.o. jednostranom raskidu Ugovora.

Obrazac za raskid ugovora možete preuzeti ovdje

II) Uvjeti i postupak kupnje
Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda i usluge dostave, u koju je uključen iznos PDV-a, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u eurima (€). U sve cijene je uračunat PDV. Ista cijena svih stavki bit će navedena i na računu koji će biti isporučen skupa s robom.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na libricon@libricon.hr ili na telefonski broj 01 3776 209 kako bi naša Služba za korisnike pomogla u realizaciji narudžbe.

III) Dostava i uvjeti dostave
Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda a na računu koji vam se izdaje nalaze se cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave.

Dostava naručenih knjiga vrši se isključivo na području Republike Hrvatske putem Hrvatske pošte, kao preporučena pošiljka ili paket
Troškovi dostave iznose 3,50 € (u cijenu je uključen PDV) i zasebno su iskazani na računu.
Za narudžbe u iznosu većem od 35,00 € dostava je besplatna.

Naručene knjige koje su plaćene po ponudi kupac može osobno preuzeti na sjedištu Libricon d.o.o. i u tom slučaju nema troškova dostave.

Isporuka naručenih knjiga vrši se ovisno o statusu pojedine knjige na skladištu koji možete vidjeti pri postupku kupovine. Knjige koje se nalaze na skladištu biti će isporučene iz našeg skladišta unutar 3 (tri) radna dana od datuma narudžbe. Rok dostave naručenih knjiga na vašu adresu u skladu je s rokovima međugradske isporuke Hrvatske pošte. Kod plaćanja po ponudi kao datum narudžbe smatra se dan kada je vaša uplata primljena na naš račun.

Kod narudžbi knjiga za koje je rok isporuke 30 dana i knjiga koje se naručuju u pretplati biti ćete obaviješteni e-mailom o datumu isporuke.
Rok isporuke proizvoda za mjesta koja su pod posebnim režimom dostave rok isporuke može biti nešto duži, 3 – 5 radnih dana, u skladu s rokovima međugradske isporuke Hrvatske pošte.
U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

IV) Reklamacije i prigovori
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će ispuniti Zapisnik o oštećenju i pošiljku vratiti Libricon d.o.o. , uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije u svezi nedostatka proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

  • na e-mail adresu libricon@libricon.hr
  • na adresu: Libricon d.o.o. , Bleiweisova 18, 10000 Zagreb.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena za isti proizvod ili drugi proizvod u istoj protuvrijednosti, tj. uz nadoplatu ili povrat dijela sredstava ako je potrebno. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije na libricon@libricon.hr kako bi se ista uvažila na temelju naknadnog fizičkog dokaza. Libricon d.o.o. će preuzeti reklamirane oštećenu, neispravnu ili pogrešno isporučenu robu o svom trošku ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Libricon d.o.o

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili autentičnosti proizvoda te ukoliko kupac temeljem subjektivne procjene smatra da nije dobio adekvatan proizvod i/ili uslugu, u poslovnoj praksi je uobičajeno da se slučaj prijavi jednoj od nadležnih institucija. Mjerodavna i službena tijela tada vrše sve potrebne provjere radi utvrđivanja ispravnosti te poštivanja važećih zakona. Po donošenju rješenja obje strane, i kupac i prodavatelj, dobivaju specificirani zapisnik. Takav službeni zapisnik neovisnog tijela smatra se mjerodavnim i dostatnim za okončanje reklamacijskog postupka.

V) Način i postupak plaćanja
Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

  • Plaćanje pouzećem. Kod ovog načina plaćanja cjelokupni iznos naznačen u računu, uključujući i trošak dostave, plaćate dostavljaču pri preuzimanju pošiljke. Pri uručenju knjiga naručenih pouzećem Hrvatska pošta naplatit će vam dodatno još i trošak otkupnine u iznosu od 1,83% vrijednosti pošiljke, a minimalno 0,80 €.
  • Plaćanje internet i mobilnim bankarstvom ili općom uplatnicom (u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte) uz dostavu poštom. Ako odaberete ovaj način plaćanja po uspješno provedenoj narudžbi primit ćete emailom potvrdu s podacima za plaćanje prema kojoj možete izvršiti plaćanje navedenog iznosa internet bankarstvom, mobilnim bankarstvom, općom uplatnicom ili virmanom na naš žiro-račun. Po primitku uplate naručene knjige bit će vam poslane preporučenom pošiljkom Hrvatske pošte (masa do 2 kg) ili uslugom Paket24 (mase preko 2 kg)
  • Plaćanje internet bankarstvom ili općom uplatnicom (u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte) prema ponudi uz osobno preuzimanje. Kod ovog odabira postupak naručivanja i plaćanje isti je kao i u prethodnom stavku, a naručene i plaćene knjige možete preuzeti i u sjedištu poduzeća Libricon d.o.o. U tom slučaju nemate nikakvih troškova dostave. Ukoliko ste korisnik mobilnog bankarstva, naručene knjige možete platiti prilikom preuzimanja na nađem sjedištu. NAPOMENA: Plaćanje  gotovinom i kreditnim karticama nije moguće

Svaki od navedenih načina plaćanja može sadržavati naknadu propisanu uvjetima uplatnog mjesta. Tu naknadu uplatitelj snosi sam i ona nije nadoknadiva od Libricon d.o.o.

Zaštita podataka pri kupnji
Libricon d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Internet stranice www.libricon.hr te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. www.libricon.hr može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi www.libricon.hr.
Internet stranica www.libricon.hr će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga www.libricon.hr. www.libricon.hr prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe www.libricon.hr bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Komunikacija www.libricon.hr s korisnicima
Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas www.libricon.hr u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

VI) Vanjske usluge
Usluge koje Vam pruža internet knjižara www.libricon.hr ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. Libricon d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Dostupnost www.libricon.hr internet stranice – online web trgovine
Dostupnost online web trgovine je 00-24h svih 365 dana u godini. Iako vam nastoji pružiti najbolje moguće pružanje usluga, Libricon d.o.o. ne može garantirati da će usluge na www.libricon.hr odgovarati Vašim potrebama. Libricon d.o.o.. također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Slike su informativnog karaktera i mogu odstupati od stvarnog stanja ukoliko proizvođač iz nekog razloga promijeni izgled dizajna pakiranja. Naziv proizvoda sadrži dodatne informacije.

Ukoliko dođe do pogreške, molimo da je prijavite na libricon@libricon.hr kako bismo je otklonili u što kraćem roku. Pristup na www.libricon.hr ponekad može biti nedostupan uslijed redovitog održavanja ili uvođenja novih sadržaja.

VII) Intelektualno vlasništvo
Sadržaj www.libricon.hr Internet prodavaonice je zaštićen i Libricon d.o.o. ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na www.libricon.hr stranicama trebate prethodno kontaktirati Libricon d.o.o. na libricon@libricon.hr.

Podaci o poduzeću
Libricon d.o.o.
Tel: 01 3776 209; Email: libricon@libricon.hr
OIB: 12500690762; MB 2416492
Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080667793
Temeljni kapital: 20.000,00 kn
Direktor: Željko Žarak